G&G architecten

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Wat kunnen jullie voor mij betekenen?

We creëren graag een stimulerende omgeving voor u. Of het nu gaat om een woning, een bedrijf of winkel, nieuwbouw of verbouwing. We beginnen onze opdracht steeds met het luisteren naar uw wensen.

Kan ik mijn project door jullie laten begeleiden van ontwerp tot voltooiing?

Dat kan. In overleg met onze opdrachtgever wordt ons takenpakket bepaald. Wij kunnen naast de opmaak van het volledige ontwerpdossier ook uw project coördineren bij de uitvoering.

Kan ik bij jullie terecht voor kleur- en materiaaladvies?

Ook voor opdrachten die niet in totaliteit aan ons worden toevertrouwd kan u bij ons kleur- en materiaaladvies krijgen. Kleuren gaan vaak samen met gevoel. Uw gevoel vormt de leidraad voor ons advies. Wilt u een andere sfeer creëren in uw woning of uw interieur in originele staat herstellen? We voegen er graag onze kleurschakeringen en stijlvolle details aan toe.

Ontwerpen jullie ook meubilair op maat?

We ontwikkelen en realiseren functionele meubels op maat. We luisteren naar uw wensen inzake materiaalkeuze en adviseren vooraf over de mogelijke toepassingen.

Hoe kan ik mij een duidelijk beeld vormen van het ontwerp alvorens het wordt uitgevoerd?

Een ontwerp wordt digitaal in 3D uitgewerkt. We bouwen maw een virtuele maquette van uw woning of gebouw. Dit 3D model levert ons diverse informatie en kan op uw vraag verder gedetailleerd worden zodat we een realistische visualisatie met weergave van de gekozen materialen kunnen opmaken.

Ik wens een energiezuinige woning te bouwen. Kunnen jullie mij daarbij helpen?

We stellen samen met u de doelstellingen op waaraan het gebouw moet voldoen. We informeren u over de mogelijke maatregelen en adviseren u bij de toepassing ervan. Van bij de opmaak van het voorontwerp wordt met die doelstellingen rekening gehouden. Indien nodig worden voor bepaalde delen gespecialiseerde studiebureaus ingeschakeld om de exacte dimensionering van de installaties te bepalen. Het ontwerp wordt gedurende het hele bouwproces gevalueerd met de EPB verslaggever.

Staan jullie open voor partnerships?

Vaak werken we samen met andere bouwpartners om een opdracht uit te voeren. Participatie aan reeds gevormde bouwteams is eveneens mogelijk.

Hoe worden de erelonen berekend?

Ereloon: wijze van berekenen

We hanteren meerdere methodes in functie van de aard van de opdracht. Bij de contractbespreking wordt dit verder toegelicht. .

Ereloon voor de opdracht van het Bouwproject

Optie A (verbouwingen)

Het ereloon wordt bepaald volgens de effectieve tijdsduur van de prestaties, waarvan vooraf een inschatting wordt gemaakt, en op basis van vastgelegde uurtarieven. Maandelijkse betaalstaten zullen vergezeld worden van een tijdsrapport en een tussentijdse situatie van de gepresteerde en nog te presteren uren. De uurtarieven worden in het contract bepaald en zijn afhankelijk van de functie en de ervaring..

Optie B (omvangrijke verbouwingen en nieuwbouw projecten)

Het ereloon wordt bepaald door een percentage op de globale kostprijs , zonder taksen, d.w.z. op alle reële uitgaven tot de volledige voltooiing en de economische waarde van de eigen werken door de bouwheer uitgevoerd. Het percentage wordt vermeld in de overeenkomst. Het ereloon wordt voorlopig berekend op basis van het bouwbudget en aangepast aan de tussentijdse kostenramingen. Het definitieve ereloon wordt berekend op de werkelijke kostprijs . en de economische waarde van de eigen werken door de bouwheer uitgevoerd. Waardeverminderingen en kortingen worden niet in rekening genomen.

Optie C (nieuwbouw projecten)

Het ereloon wordt berekend op basis van een eenheidsprijs per te realiseren oppervlakte. De eenheidsprijzen worden vermeld in de overeenkomst en worden bepaald in functie van de grootte en de aard van het project. Er worden verschillende eenheidsprijzen opgenomen voor de verschillende te realiseren onderdelen: ondergrondse en bovengrondse bouwlagen, omgevingsaanleg, …. Het ereloon wordt telkens per fase berekend op de te realiseren oppervlakte.

Coördinatie van de verschillende aannemingen

In functie van de aard en de grootte van het project wordt er in overeenstemming met de geselecteerde optie een percentage of een vaste prijs per gerealiseerde oppervlakte bepaald. Deze percentages of eenheidsprijzen worden in de overeenkomst vermeld.

Andere opdrachten

Bijkomende opdrachten worden na voorafgaand akkoord, uitgevoerd aan vaste uurtarieven. Deze uurtarieven worden in de overeenkomst vermeld en zijn afhankelijk van de functie en de ervaring.

Andere kosten

Volgende kosten worden afzonderlijk aangerekend:

  • Plot en printafdrukken worden aangerekend aan de prijzen vermeld in het contract

  • Prijsaanvragen worden aangerekend aan een vast tarief per prijsaanvraag. Dit tarief wordt vermeld in de overeenkomst.

Waar vind ik de informatie die het Wetboek Economisch recht in artikel III-74 vraagt?

U kan de informatie die het Wetboek Economisch recht in artikel III-74 vraagt via deze link downloaden.

Waar vind ik de informatie over het reglement van beroepsplichten?

U kan via de volgende link het volledig reglement raadplegen via de website van Orde van Architecten: 


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x